Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Δεκτά όλα τα ταμεία
Μαθησιακές Δυσκολίες
Ειδική Διαπαιδαγώγηση
Ψυχολογική Υποστήριξη
Ειδική Συμπεριφορά

Στο κέντρο μας παρέχουμε εξατομικευμένη παρέμβαση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέμβουμε στη δυσκολία και να χτίσουμε πάνω στις δεξιότητες και ικανότητες του κάθε παιδιού, με τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες του.